Privacy verklaring
Garage Verdijck – 21-5-2018

Algemeen

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u onder andere weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Garage Verdijck. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om aan een wettelijke verplichting of aan een overeenkomst te voldoen. Hieronder vind u een overzicht welke gegevens wij verwerken om een overeenkomst of dienst met u te kunnen uitvoeren.

Overzicht persoonsgegevens:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Email
 • Klantnummer
 • Bankrekeningnummer / IBAN
 • Rijbewijsnummer
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Polisnummer
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Filmopnames
 • Geluidsopnames
 • Foto’s
 • Personeelsdossier

 • Gegevens over uw voertuig.
  Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:
 • Kenteken
 • Chassisnummer
 • Merk en model
 • Opties en accessoires
 • Onderhoudshistorie
 • Eigendomshistorie (tenaamstelling)

 • Gegevens in uw voertuig. In uw voertuig zijn ook gegevens aanwezig.
  Hieronder vindt u de categorieën van deze gegevens
 • Operationele voertuiggegevens
 • Functies met betrekking tot comfort en infotainment
 • Smartphone-integratie, bijvoorbeeld Apple Carplay • Online diensten van diverse merken auto’s
 • Diensten van derden
 • Gegevens t.b.v. lokalisering van het voertuig

 • De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garage Verdijck of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • ter uitvoering van een overeenkomst of dienst;
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten.

 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

  Duur van de verwerking

  Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot u.

  Uw rechten als betrokkene

  De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven e-mailadres of via het contactformulier.

  Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

  Recht van bezwaar:
  De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

  Recht van gegevensoverdracht:
  U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  Recht van intrekking van uw toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  Recht om klacht in te dienen:
  Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

  Gegevens delen met anderen?

  Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

  Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid.

  Aansprakelijkheid

  Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

  In geen geval kan Garage Verdijck aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

  U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IPadres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

  Veranderingen

  Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van Garage Verdijck. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

  Contactpersoon: Jolanda Verdijck
  Adres: Dorpsstraat 49
  E-mail: info@garageverdijck.nl
  Telefoon:0485-362060
  KvK:16055848